Geen gevaar voor drinkwater na brand Belcroom

Geen gevaar voor drinkwater na brand Belcroom


In de nacht van zaterdag op zondag 11 oktober was er een zware brand in het bedrijf Belcroom in Roeselare. De firma brandde volledig uit. Vermits het om een metaalverwerkend bedrijf gaat, had dit water- en milieuverontreiniging tot gevolg.

Op 13 oktober kwam de crisiscel onder leiding van de gouverneur terug bijeen, samen met de burgemeester, de brandweer, de medische diensten, de politie en logistieke diensten zoals Civiele Bescherming en technische dienst. Experten van de Vlaamse Milieu Maatschappij sloten ook aan.

Drinkwater is veilig om te drinken

De Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) bevestigt formeel dat er geen gevaar is voor het drinken van stadswater in Izegem en Roeselare. Er zit immers geen enkele drinkwaterwinning op de vervuilde waterlopen.

Situatie op de waterlopen

Uit de metingen van de Vlaamse Milieu Maatschappij blijkt dat de waarden Chroom en Nikkel gedaald zijn in de Mandel, maar ze liggen wel nog altijd boven de grenswaarden. VMM blijft dagelijks stalen nemen om de situatie op te volgen.

Het captatieverbod op de Mandel – ingesteld door de gouverneur op 11 oktober – blijft dus aangehouden.

Acties op het bedrijfsterrein

De brandweer houdt heropflakkeringen nauwlettend in het oog en ze is nog steeds bezig met het verder overpompen van bluswater uit het bedrijf in externe tanks. Dit gebeurt met alle aandacht voor de veiligheid en met persoonlijke beschermingspakken.

Met de bedrijfsleider lopen gesprekken samen met de verzekeraar voor een snelle sanering van het terrein.

Bodemstalen uit de perimeter

In de getroffen perimeter bezocht het psychosociaal hulpverleningsnetwerk van de stad Roeselare alle huizen om de nodige info te geven. Bewonersbrieven met onder andere bijgevoegde kaart werden bezorgd binnen de zone. Deze perimeter werd bepaald door de brandweer op basis van hun kennis over de vrijgekomen stoffen.

Er zijn stalen genomen in deze perimeter die voldoende representatief zijn om uitspraken te doen over de bodem in die perimeter. Niet uit elke tuin wordt bijgevolg een staal genomen. De interpretatie van de staalnames zal teruggekoppeld worden naar alle bewoners zodat men weet hoe het zit met groenten en fruit uit eigen tuin en regenwatergebruik. Binnen deze zone kunnen groenten en fruit dus niet gegeten worden, ook regenwater kan enkel gebruikt worden om het toilet door te spoelen.

Deze beperkingen gelden enkel voor de bewoners in de perimeter afgesloten op de volgende manier:

  • De afrit van de rotonde aan de Houtkaai richting Zwaaikomstraat is afgesloten
  • Een stuk van de Zwaaikomstraat richting Houtkaai is afgesloten
  • Een stuk van de Kachtemsestraat net voorbij de Maïslaan is afgesloten
  • De rotonde aan de Houtkaai is vrij


Meer nieuws uit de streek


Stad Roeselare zet haar strijd tegen zwerfvuil …

Voor elk kind een speelelement in een …