Godelieve leeft: werken aan Honzebroekstraat

Godelieve leeft: werken aan Honzebroekstraat


Het project van Godelieve Leeft! is voor Roeselare een pilootproject waarbij de stad een coördinerende rol tracht op te nemen, zeker op vlak van communicatie. Stad Roeselare zet bij dit project in op het verbeteren van de leefbaarheid in de Godelievewijk.

Op maandag 31 augustus gaan de werken voor de aanleg van het warmtenet van start in de Honzebroekstraat. De stad ontving op maandag 17 augustus de bevestigde planning van de aannemer van Fluvius. Onmiddellijk daaropvolgend werd er een bewonersbrief opgemaakt die op maandag 24 augustus bedeeld wordt bij de inwoners van de Honzebroekstraat en omgeving. De handelszaken in de Honzebroekstraat en omgeving werden vorige week ingelicht door de stadsdiensten. De meeste onder hen kregen een persoonlijk bezoekje in hun handelszaak, waarbij uitleg werd gegeven over de fasering en de duur van de werken.

Fasering en omleiding

De werken voor de aanleg van het warmtenet zijn een volgend stuk in het tracé van het warmtenet dat loopt van aan de Zilten tot aan de site Roobaert ten noorden van de Honzebroekstraat. Een aantal belangrijke stukken van dit tracé werden reeds aangelegd, onder andere in de Biezenstraat en de Hoogleedsesteenweg.

De werken in de Honzebroekstraat zullen gebeuren in 4 opeenvolgende fases. Telkens wordt een bepaald stuk afgesloten voor het verkeer in beide richtingen. Door in fases te werken, houdt de stad rekening met een maximale bereikbaarheid van de wijk.

Het gemotoriseerd verkeer volgt een omleiding. Te voet of met de fiets aan de hand kan je steeds langs de werfzone wandelen op het voetpad. Per fase wordt het wegdek van de rijweg en de parkeerstrook na de werken in asfalt hersteld, dit in afwachting van de riolerings- en wegeniswerken die voorzien zijn om in het voorjaar van 2021 te starten.

Werken warmtenet Biezenstraat en Hoogleedsesteenweg bijna klaar

De werken voor de aanleg van het warmtenet in de Biezenstraat zijn ondertussen ook zo goed als beëindigd. Op 3 en 4 september wordt de nieuwe toplaag in asfalt uitgevoerd, waardoor de Biezenstraat die dagen wordt afgesloten voor het verkeer in beide richtingen tussen de Hoogleedsesteenweg en de Weidestraat. De inwoners ontvangen hier nog een bewonersbrief over. Vanaf 5 september wordt de Biezenstraat terug volledig open gesteld.

Hoogleedsesteenweg is vanaf woensdagavond 26 augustus terug open in beide richtingen. Zoals voorzien, zullen er dus geen gelijktijdige werken doorgaan in de Hoogleedsesteenweg en de Honzebroekstraat, 2 belangrijke verkeersassen in de Godelievewijk.

Infomomenten

Na de grote infomarkt van 16 september 2019 die de lancering van Godelieve Leeft! betekende, zijn er al verschillende infomomenten doorgegaan, waarbij specifieke werken werden toegelicht aan de dichtste omwonenden. Zo organiseerde de stad bijvoorbeeld al infoavonden voor de bewoners en omwonenden van Ter Reigerie, Stadenstraat en Biezenstraat.

Op 28 september gaat een infomoment door om de nuts- en wegeniswerken in de Honzebroekstraat toe te lichten. In oktober volgt een infomoment voor de bewoners van de Gitsestraat. De inwoners zullen hiervoor nog een uitnodiging in de bus ontvangen.

Meer informatie vind je op www.godelieveleeft.be.Meer nieuws uit de streek


Dr Bart Van Geluwe, abdominaal chirurg in …

Corona strooit telkens opnieuw roet in het …