Nieuwe sociale woningen in Grote Bassinstraat

Nieuwe sociale woningen in Grote Bassinstraat


Huisvestingsmaatschappij De Mandel doet ook in Roeselare inspanningen om haar patrimonium te renoveren en te vernieuwen om moderne en comfortabele huurwoningen aan te bieden.

In de Kattenstraat en Grote Bassinstraat werden 26 verouderde sociale woningen gesloopt. Ze worden vervangen door 29 gestapelde huurwoningen, 2 huurwoningen en 6 koopwoningen.

De 2 huurwoningen zijn bedoeld voor grote of nieuw samengestelde gezinnen met 5 slaapkamers en komen er als antwoord op de krapte op de huurmarkt. Twee van de gestapelde woningen zijn aangepast voor mindervaliden en bevinden zich op een ideale locatie in centrum Roeselare met alle voorzieningen op wandelafstand.

In samenspraak met stad Roeselare wordt de bestaande infrastructuur vernieuwd. Timing van uitvoering is voorzien in de loop van 2021.

Een optimale waterbeheersing

Er wordt in de Grote Bassinstraat een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en er is aandacht voor infiltratie van regenwater ter plaatse. Na de rioleringswerken krijgt de straat een nieuw wegdek en worden er nieuwe voetpaden voorzien.

35 extra bomen en 910 m² groenzone

Het openbaar domein krijgt een groene make-over, waardoor de toekomstige inwoners optimaal zullen kunnen genieten van het naastliggende Geitepark. Er wordt 910 m² groenzone aangelegd en er worden 35 nieuwe bomen aangeplant. De openbare groenzones zullen een meerwaarde bieden aan het woongebied en bieden plaats voor ontspanning en ontmoeting.

Rustige speelstraat

De zachte weggebruiker staat centraal. De straat palend aan het Geitepark wordt verkeersarm gemaakt. Een deel van de Grote Bassinstraat blijft tweerichtingsverkeer tot aan de garageboxen. Langsheen het Geitepark komt een woonerf met eenrichtingsverkeer die uitgeeft in de Kattenstraat. Hierdoor wordt een rustige speelstraat gecreëerd die plezier biedt voor jong en oud.

De aanlegkosten voor de werken worden verdeeld onder VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen), de Mandel en Stad Roeselare. Het ontwerp en het tracé van de weg- en rioleringswerken werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 oktober.Meer nieuws uit de streek


Dr Bart Van Geluwe, abdominaal chirurg in …

Corona strooit telkens opnieuw roet in het …