Roeselare reageert op dossier KSV Roeselare

Roeselare reageert op dossier KSV Roeselare


De stad Roeselare nam op 14 oktober met verbazing kennis van de uitspraken van de curator en van dhr. Verhelst over KSV Roeselare en de rol die de stad toegedicht werd.

De feiten op een rijtje:

Op 13 oktober was er een eerste onderhoud tussen een delegatie van de stad en dhr. Verhelst, geflankeerd door 2 Fransen, nadat de stad maandag in de vooravond voor de eerste maal gecontacteerd werd. 

Tijdens dit overleg, waarbij de presentatie in bijlage de leidraad vormde, plaatste de stad enkele kanttekeningen naar financiële transparantie en haalbaarheid van het traject. Dit gezien er geen concrete info op tafel kwam in deze summiere presentatie. De stad gaf mee de haalbaarheid van het voorgestelde traject op korte termijn te onderzoeken. 

Bovendien was het volledig onduidelijk wie de investeerders waren: de identiteit werd niet meegedeeld.

De stad moest zelf in de pers vernemen dat er sprake was van “een mogelijke groep Scandinavische investeerders”, net zoals de stad nu in de pers verneemt dat deze groep kennelijk terug afhaakt.

“Uiteraard wensen wij positief mee te werken aan een nieuwe toekomst voor KSVR, net zoals we al meewerkten aan de continuïteit van de jeugdwerking. Dit uit respect voor de supporters en het algemeen belang, maar dit dan op basis van transparantie, duidelijkheid en een concreet dossier wat hier absoluut het geval niet was”, klinkt het.Meer nieuws uit de streek


Corona strooit telkens opnieuw roet in het …

Het stadsbestuur van Roeselare, bijgestaan door de …