Overal bomen! In bossen, in buurten, langs wegen en beken, in tuinen, bij bedrijven, in parken, in het landschap. Roeselare heeft mooie parken, jonge bossen en groene pleinen, maar het kan nog veel beter. De ambitie van het stadsbestuur is om 100.000 bomen aan te planten tegen 2025, samen met de Roeselarenaar!

Deze ambitie werd opgenomen in het Bestuursakkoord 2019 – 2024 van Roeselare en werd met de ondertekening van het Vlaams Bomencharter dit jaar nog eens extra kracht bijgezet. Daarbij was Roeselare de enige Vlaamse centrumstad die zo’n grote groeninjectie voor ogen heeft. De lat ligt dus hoog, maar het is een haalbaar doel. Er is niet stilgezeten de voorbije jaren en er werden al heel wat bomen aangeplant. Tegelijk werd door de stadsdiensten ook het actieplan RSL Boomt opgemaakt, dat de komende jaren een houvast en leidraad moet bieden voor de realisatie van die ambitie. Het actieplan RSL Boomt is een dynamisch document opgedeeld in drie assen. Voor elke as maakte de stad een inschatting van het aantal bomen dat ze tegen 2025 wil aanplanten. Deze cijfers zijn richtlijnen, want voor elke as moeten nog heel wat acties en initiatieven worden opgezet.

Met acties in de stadsrandbossen wil de stad 70.000 extra bomen aanplanten. Dat gebeurt niet zomaar. Er wordt uitgegaan van een gemiddelde van 3.500 bomen per hectare. De stad zet in op een verdere bebossing van het Krommebeekbos in Beveren en het Bergmolenbos in het zuiden van de stad. Hierbij wil Roeselare actief bosgronden aankopen en bebossen. Concreet moet op zoek worden gegaan naar minimum 20 hectare bosgrond – of 28 voetbalvelden – om aan te kopen en te bebossen tegen 2025. Hiervoor kan Roeselare gelukkig rekenen op de goede samenwerking met de lokale boswachter en de experten van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) op Vlaams niveau.

De stadsrandbossen zijn cruciaal om het leeuwendeel van de 100.000 bomen te realiseren. Maar bomen in de stad zelf zijn minstens even belangrijk. De behoefte aan een groene, leefbare stad werd het voorbije jaar helemaal bloot gelegd. In tijden van corona en lockdown, ging iedereen op zoek naar een groen plekje om even tot rust te komen. Ook in de stad zelf moeten dus meer bomen komen en daar ligt het streefdoel op 20.000 extra bomen tegen 2025. Tot slot zijn er ook nog de tuinen #VANRSL. Hier ziet de stad kansen om 10.000 nieuwe bomen te planten. Privétuinen beslaan in Vlaanderen negen procent van de totale oppervlakte.

De voorbije jaren werden al heel wat nieuwe bomen gerealiseerd. Zo werden in 2019 en 2020 in totaal 15.058 bomen aangeplant. Daarvan werden er 9.760 aangeplant in de stadsrandbossen, 2.671 in stads- en ontwikkelingsprojecten en 2.627 in Roeselaarse tuinen, dankzij acties zoals Liefdesbomen, Bewilg het Landschap en geboortebomen. Op zondag 22 november gaat alvast een boomplantactie door in het Bergmolenbos. Jong en oud worden uitgenodigd om samen maar liefst 2,8 hectare te bebossen!Meer nieuws uit de streek


Dr Bart Van Geluwe, abdominaal chirurg in …

Corona strooit telkens opnieuw roet in het …