Uitreiking Adriaen Willaert Awards en Gouden Veren

Uitreiking Adriaen Willaert Awards en Gouden Veren


Naar aanleiding van het plaatsen van het monument ter ere van de renaissance polyfonist Adriaen Willaert in 2017 werden de International Adriaen Willaert Awards in het leven geroepen. In 2018 werden deze voor de eerste maal uitgereikt. Xavier Vandamme kreeg de eerste International Adriaen Willaert Award en Raymond Decancq werd de eerste Life Achievement Adriaen Willaert Award toegekend. In 2020 worden de International Adriaen Willaert Awards voor een tweede maal uitgereikt, aangevuld met de Gouden Veren.

De doelstelling van de International Adriaen Willaert Award – Life Achievement is om in de niche van de renaissance polyfonie de stad een internationale uitstraling en prestige te verlenen. Op deze manier wordt naast het potentieel van de figuur van Adriaen Willaert ook het gepresteerde vrijwilligerswerk van de betrokken verenigingen zoals onder meer de Adriaen Willaert Stichting, de Marnixring(en) en de Orgelkring Adriaen Willaert vzw gerespecteerd en gevaloriseerd.

Deze award waardeert een mondiale aandacht voor het oeuvre van Adriaen Willaert en zijn toenmalige tijdgenoten. Daarnaast honoreert het musici, musicologen, gezelschappen en instanties die door hun inzet en ambitie Adriaen Willaert en bij uitbreiding de Vlaamse polyfonisten internationaal onder de aandacht brengen en op deze manier het muzikale erfgoed exploreren, bewaren en verspreiden.

De doelstelling van de International Adriaen Willaert Award is om de waardering te benadrukken die Adriaen Willaert in Vlaanderen en daarbuiten geniet. Maar ook om de artistieke erkenning uit te dragen van de Vlaamse componisten, dirigenten, vocalisten, instrumentalisten, muziekpedagogen of divers samengestelde koren en orkesten. De inzet voor de bloei van het muziekonderwijs in Vlaanderen, een uitzonderlijke bijdrage tot de Vlaamse of internationale componistenscène, een bijzondere band of engagement met Roeselare of de regio hebben en de kwaliteit van de internationale contacten zijn elementen die bij de toekenning van belang zijn.

De uitreiking van een Gouden Veer Adriaen Willaert is een nieuw initiatief. Dit voorstel komt van het adviescomité om onder leiding van Xavier Vandamme, die in 2018 de International Adriaen Willaert Award heeft ontvangen, de Vrienden van Adriaen Willaert te ontwikkelen als een internationaal netwerk van vrienden van oude muziek.

Dergelijk genootschap rond Adriaen Willaert heeft als doel exclusieve erkenningen te bieden aan mensen die op een bijzondere wijze gestalte geven vanuit hun maatschappelijk, cultureel of professioneel engagement aan de waardering van de Vlaamse polyfone muziek. Het genootschap brengt mensen samen die op een prominente wijze de muziekcultuur in Vlaanderen ook in een internationale context genegen zijn.

Het kader van de Adriaen Willaert Award vormt een goede humus om dit genootschap tweejaarlijks samen te roepen. De daarmee verbonden eretekens met name de Gouden Veren worden op dat moment uitgereikt. Op die manier worden zoals het adviescomité aangaf in haar juryrapport ook voorname figuren voor de ontwikkeling van het netwerk rond de Adriaen Willaert Awards op een toekomstgerichte wijze ondersteund.

Laureaten 2020

International Adriaen Willaert Award – Life Achievement: Paul Van Nevel

International Adriaen Willaert Award: Dirk Brossé

Gouden Veer Adriaen Willaert: Arnold Loose

Gouden Veer Adriaen Willaert: Luc Martens

Adriaen Willaert was afkomstig van Rumbeke, daarom werden de Adriaen Willaert Awards en Gouden Veren 2020 uitgereikt in de tuin van het kasteel van Rumbeke / de Sint-Petrus en Pauluskerk van Rumbeke.Meer nieuws uit de streek


Durf jij het aan om KOERS binnen …

Tijdens het winkelen een toilet nodig? In …