Velodroom #VANRSL

Velodroom #VANRSL


Stad Roeselare lanceert Velodroom #VANRSL: acties en ingrepen die fietscomfort en fietsveiligheid van inwoners en bezoekers wil vergroten. Binnen dit kader past alvast het nieuwe fietspad dat AZ Delta met Oekene verbindt via een nieuw fietsersbrugje over de Scheidingsbeek.

Dagelijks begeven we ons op de weg voor verschillende redenen. We maken functionele verplaatsingen (naar het werk, naar school, om boodschappen te doen, …), maar evengoed zijn we onderweg voor recreatieve activiteiten (familie- of vriendenbezoek, sportieve of culturele activiteit, …). Heel wat van deze verplaatsingen gebeuren gelukkig nu al te voet of met de fiets. Roeselare is een stad van de KOERS, en telt veel recreanten die met de fiets hun tochtjes maken. Tijdens de coronaperiode in het zomerse voorjaar, hebben vele inwoners #VANRSL de fiets (her)ontdekt als ontspanning. Na de zomervakantie en met de start van het nieuwe schooljaar, komen verschillende aspecten van het “normale” leven terug op gang, ook in het verkeer. De fietser zoekt opnieuw zijn plaats tussen het op bepaalde momenten drukkere, gemotoriseerd verkeer.

Het Roeselaarse fietsnetwerk moet meer dan ooit een alternatief bieden voor de auto voor functionele verplaatsingen. De stad wil op die manier de vicieuze cirkel doorbreken waarbij ouders hun kinderen met de auto naar school brengen omdat het door de vele auto’s te gevaarlijk zou zijn om te fietsen, maar ook waarbij men voor een korte verplaatsing naar het werk of de bakker toch voor de wagen kiest.

Daarom werkt de stad systematisch aan het uitbouwen van een netwerk van fietsveilige wegen. De uitgangspunten zijn eenvoudig: fietsen blijven stimuleren, voldoende comfort bieden aan de fietser, én zorgen dat fietsverplaatsingen op een veilige manier kunnen gebeuren. In het project Velodroom #VANRSL wordt de fiets het maatgevend voertuig waardoor Roeselare een veiliger, gezonder en leefbaarder stad wordt.

Fietsers zijn de maat

De fiets wordt als prioritair verplaatsingsmiddel beschouwd. Dit past ook binnen het STOEP-principe en zorgt ervoor dat rekening gehouden wordt met categorisering en functie van de wegen, een geüpdatet snelheidsbeleid, dat de weginrichting leesbaar is en dat fietsers zich in optimale veiligheid kunnen voortbewegen.

Bij de (her)aanleg van (fiets)wegen worden concrete voorstellen gedaan om aandacht te hebben voor de fietsveiligheid. Verschillende elementen spelen hierbij een rol: het snelheidsbeleid van de stad, fietsveiligheid in woonwijken, zorgen voor een veilige infrastructuur zodat lichamelijke letsels bij fietsers maximaal worden voorkomen, het optimaliseren van het onderhoud van (fiets)infrastructuur (vb. sneeuwvrij maken),…

De voorbereiding van enkele grotere projecten waarvan de uitvoering in de loop van 2021 en 2022 opgestart worden zijn volop bezig. Dit is het geval voor de Spanjestraat en Ardooisesteenweg in Krottegem. Ook in de Godelievewijk wordt met onder meer de heraanleg van de Gitsestraat en de Honzebroekstraat veel aandacht besteed aan het realiseren van een fietsveilige omgeving.

Met de fiets naar AZ Delta

Bij de bouw van de nieuwe campus Rumbeke ging veel aandacht naar een vlotte bereikbaarheid per fiets. Als belangrijke werkgever in de regio stimuleert AZ Delta haar medewerkers om met de fiets naar het werk te komen. Samen met hen werkte Roeselare fietsvriendelijke routes uit. Er werden negen routes vanuit naburige gemeenten richting campus Rumbeke aangelegd. Alle fietsers die een locatie langs of nabij de routes willen bereiken, kunnen nu profiteren van deze veilige fietsverbindingen. Schepen Coppé reed samen met directie en medewerkers van AZ Delta de nieuwe fietsroute richting Oekene in. Daarvoor werd een nieuw fietsbrugje aangelegd over de Scheidingsbeek, waardoor de parking van AZ Delta en de Burgemeesterstraat of Kerkweg rechtstreeks met elkaar verbonden zijn.Meer nieuws uit de streek


Dr Bart Van Geluwe, abdominaal chirurg in …

Corona strooit telkens opnieuw roet in het …