Terug naar school binnen een veilige schoolomgeving

Terug naar school binnen een veilige schoolomgeving


Dinsdag 1 september wordt een zo normaal als mogelijke ‘terug naar school’-dag. Dat betekent dat een aantal extra verkeersstromen weer op gang zullen komen en het straatbeeld een stuk drukker zal ogen. Het stadsbestuur vraagt in die context om zich met de nodige omzichtigheid in het verkeer te begeven en voorziet ook een aantal specifieke ingrepen die de veiligheid in de hand moeten werken.

Aan alle gemotoriseerd verkeer wordt gevraagd om de snelheid aan te passen in de omgeving van elke schoolingang of oversteekplaats en oog te hebben voor alle weggebruikers. Ook voetgangers en fietsers dienen de nodige voorzichtigheid in acht te nemen bij hun verplaatsingen en zich aan de verkeersregels te houden, om zo hun eigen veiligheid en die van andere weggebruikers te garanderen.

Kiss & Ride in Driesstraat

Net naast de schoolingang van Vrije Basisschool Heilige Familie in de Driesstraat wordt een Kiss & Ride-strook gerealiseerd. Die zal plaats bieden aan een 5-tal voertuigen. Deze ingreep is specifiek van toepassing tussen 8u00 en 8u45 ’s ochtends; buiten die uren blijft beperkt parkeren (blauwe zone) van toepassing. De school staat in voor de begeleiding van de K&R-zone tot op school. Aan de ouders wordt gevraagd om onmiddellijk door te rijden van zodra hun kinderen uit de wagen zijn gestapt. De politie zal hierbij in een eerste fase de nodige ondersteuning bieden.

Voetgangersoversteken Beernegemstraat

In de Beernegemstraat zijn aan de nieuwe vestiging van het Sint-Jozefsinstituut (vroeger Vives) de bestaande zebrapaden breder gemaakt. Daardoor wordt de oversteekcapaciteit en dus ook de veiligheid verhoogd. Verder wordt de volledige fietspadzone Beernegemstraat gereinigd zodat het fietspad zichtbaarder wordt in het straatbeeld.

Realisatie rijbaankussens Marialoopsesteenweg

In de Marialoopsesteenweg is ter hoogte van de schoolingang Mariënhove (VTI) een modulair verkeersplateau ingericht. Daar zijn twee rijbaankussens aangebracht met eilanden die het ontwijken van die kussens moeten tegengaan. Die installatie reduceert de snelheid van het verkeer in de schoolomgeving en vormt een extra beveiliging voor de fietsoversteek. Er is geopteerd voor rijbaankussens o.m. omdat die voor lijnbussen infrastructureel vriendelijker is dan verkeersplateaus.

Stad Tielt kon voor de realisatie hiervan rekening op een subsidie van het Vlaams Gewest.

Algemene reiniging fietspaden

Tegen 1 september zijn alle fietspaden en fietssuggestiestroken binnen schoolomgevingen geveegd zodat ze er weer proper bij liggen als het nieuwe schooljaar begint.Meer nieuws uit de streek


Gezien de horeca voorlopig dicht moet blijven, …

Op woensdag 7 oktober is het ziekenhuisnetwerk …