Activiteiten in Ichtegem afgelast

Activiteiten in Ichtegem afgelast


Om de verspreiding van het coronavirus in Ichtegem in te dijken, heeft het college van burgemeester en schepenen enkele bijkomende maatregelen genomen. Deze regels gaan in vanaf zaterdag 24 oktober.

Organisatie van evenementen

Verhuur van gemeentelijke zalen wordt stopgezet tot en met 31 december. “We zetten de verhuur van onze gemeentelijke accommodaties tijdelijk stop”, vertelt burgemeester Jan Bekaert. “Dit betekent dat er tot en met het einde van het jaar geen evenementen, bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd kunnen worden in onze gemeentelijke zalen.”

“De voorlopig enige uitzondering hierop is de organisatie van sportactiviteiten”, vult de burgemeester aan. “Momenteel worden de protocollen sport door de hogere overheid aangepast. In afwachting blijven de regels rond sport ongewijzigd. Verdere communicatie hieromtrent volgt later.”

Het lokaal bestuur organiseert zelf geen activiteiten en evenementen meer tot en met 31 december. “Als bestuur hebben we beslist om zelf geen activiteiten en evenementen meer te organiseren. Zo zien we helaas onze kunstambachtenbeurs, workshops in de bibliotheken, lessenreeksen in Dorpshuis De Ster, de Bietenstoet en de wedstrijd mooist versierde biet in het water vallen”, zegt Bekaert. “Enkele outdoor-activiteiten die volledig coronaproof zijn en die momenteel lopen in het kader van Sint-Maarten laten we wel doorgaan”, vult de burgemeester aan. “Het gaat om de etalage-actie in samenwerking met Unizo, de wandelzoektocht van Loopclub Presto en de rondgang van Sint-Maarten te paard op vrijdag 6 november.”

De tradities rond 1 november (Reveil: bezoek aan de begraafplaatsen opgeluisterd door livemuziek) en het vredesmoment op 11 november houdt het bestuur ook in ere.

Belangrijk: het lokaal bestuur blijft wel opvang voorzien voor de kinderen in de vakanties. “We wachten nog op richtlijnen wat betreft de organisatie van de crea- en sportkampen in de herfstvakantie. Van zodra hier meer duidelijkheid rond is, zullen we hierover communiceren”, aldus Bekaert.

Dienstverlening

“Naast de organisatie van activiteiten en evenementen, hebben we nog enkele beslissingen genomen met betrekking tot onze dienstverlening”, geeft eerste schepen Lieven Cobbaert mee. “Onze administratieve diensten blijven verder werken op afspraak. Het recyclagepark en de bibliotheken zijn vrij toegankelijk, al werken we hier wel met een maximaal aantal bezoekers die tegelijkertijd aanwezig mogen zijn. En tot slot stopt het lokaal dienstencentrum Dorpshuis De Ster in Ichtegem de komende periode met het middagrestaurant. De gebruikers worden gecontacteerd om hulp te zoeken bij het verzorgen van het middageten, mochten ze dit nodig hebben. Begin december worden deze maatregelen geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig”, besluit Cobbaert.Meer nieuws uit de streek