Bijkomende besmettingen in Sint-Augustinus Torhout

Bijkomende besmettingen in Sint-Augustinus Torhout


Nadat het woonzorgcentrum zaterdag op de hoogte gebracht werd van een besmetting bij een bewoner van afdeling van Champagne 2 werden alle bewoners, personeelsleden en vrijwilligers van deze afdeling getest. Hieruit blijkt nu dat ook 6 andere bewoners en 3 personeelsleden positief testen. Om een verdere verspreiding van het virus tot een minimum te beperken, besliste het woonzorgcentrum om geen bezoek en geen praattafels meer toe te laten tot en met 11 november. Tot die datum geldt ook een opnamestop.

De besmette bewoners worden in isolatie geplaatst en moeten op de kamer blijven. De personeelsleden dragen bij de verzorging bijkomende persoonlijke bescherming. De bewoners met een negatief testresultaat worden eerstdaags opnieuw getest. Ook aan hen wordt gevraagd om in afwachting van hun testresultaat op de kamer te blijven.

Opstart aparte zorgafdeling

De praktische voorbereidingen worden ondertussen getroffen om vanaf 3 november de aparte zorgafdeling voor besmette bewoners, de cohorte-afdeling, terug in gebruik te nemen. Deze afdeling is volledige gescheiden van de rest van het woonzorgcentrum.

Geen praattafels en opnamestop

Om de verdere verspreiding van het virus tot een minimum te beperken en daarmee zowel de bewoners als personeelsleden van het woonzorgcentrum maximaal te beschermen, werd beslist om geen bezoek en praattafels meer toe te laten tot en met 11 november. Tot die datum geldt ook een opnamestop.

Om ervoor te zorgen dat de bewoners contact blijven houden met hun familieleden, wordt opnieuw een videochat opgezet.Meer nieuws uit de streek


Om de verzuchtingen rond de voedselbankwerking Den …