Binnenkort extra parkeerplaatsen in Bekegem

Binnenkort extra parkeerplaatsen in Bekegem


In de dorpskern van Bekegem is er op vandaag een tekort aan publieke parkeerplaatsen. De problematiek is algemeen bekend en bleek ook uit de inwonersenquête ter voorbereiding van het meerjarenplan. Het oplossen van deze parkeerproblematiek werd dan ook als één van de prioritair te behandelen acties opgenomen in het meerjarenplan.

Burgemeester Jan Bekaert: “De aanpak van de Bekegemse parkeerproblematiek is een belangrijke actie die we deze legislatuur zullen aanpakken. Daartoe hebben we 500.000 euro in de meerjarenbegroting voorzien. De gemeenteraad gaf reeds op 2 april haar principiële goedkeuring tot aankoop van drie percelen bouwgrond in Bekegem om later de parkeerplaatsen te kunnen realiseren. Ondertussen werd het ontwerp van akte tot aankoop van de gronden voorbereid door de Vlaamse Overheid – Afdeling Vastgoedtransacties. Ik ben dan ook heel blij te kunnen melden dat de gemeenteraad ondertussen goedkeuring heeft gegeven aan het ontwerp van akte.”

“De drie percelen die de gemeente gaat aankopen bevinden zich in de Dorpstraat, recht tegenover de vrije basisschool”, geeft eerste schepen Lieven Cobbaert nog mee. “Het terrein kent een totale oppervlakte van 1.189 m², waarvoor we 270.000 euro betalen, ofwel 227 euro per m². Onze diensten hebben berekend dat we hierdoor ongeveer 35 à 40 extra parkeerplaatsen kunnen voorzien. Op die manier kunnen we de parkeerdruk laten afnemen en de overlast voor bewoners verminderen.”Meer nieuws uit de streek