Coronabesmetting in ’t Mozaïek

Coronabesmetting in ’t Mozaïek


In de gemeentelijke basisschool ’t Mozaïek in Eernegem werd op vrijdag 23 oktober een coronabesmetting vastgesteld. De school heeft in samenwerking met de gemeentelijke crisiscel onmiddellijk de procedures vanuit het agentschap onderwijs gevolgd. Daarop heeft het CLB reeds dezelfde avond een grondige contact tracing uitgevoerd.

“Alle ouders werden op vrijdagavond 23 oktober via een brief op de hoogte gebracht van de coronabesmetting”, zegt burgemeester Jan Bekaert. “Uit de contact tracing is gebleken dat er geen nauw contact is geweest met de leerlingen. We zijn uiteraard bezorgd over de gezondheid van alle medewerkers en leerlingen. Daarom hebben we in samenspraak met het schoolbestuur beslist om geen enkel risico te nemen en de gemeentelijke basisschool ’t Mozaïek preventief te sluiten.”

GBS ’t Mozaïek In Eernegem sluit van 26 tot en met 30 oktober de deuren. Om organisatorische redenen wordt er ook geen opvang voorzien. “In nauw overleg met het schoolbestuur blijft de gemeente de situatie van nabij opvolgen”, gaat Bekaert verder.

Wie vragen heeft over de genomen maatregelen, kan contact opnemen via info@gbsichtegem.be.Meer nieuws uit de streek