Extra maatregelen in Zedelgem

Extra maatregelen in Zedelgem


Het college van burgemeester en schepenen van Zedelgem kwam op maandag 19 oktober in spoedzitting bijeen en besliste over maatregelen op gebied van evenementen, pop-up bars en dienstverlening.

Bij alle beslissingen die het college heeft genomen staat het afremmen van het virus en de volksgezondheid voorop en zijn ze in lijn met de richtlijnen van de hogere overheden en de  provinciegouverneur. Hoofddoel hierbij is ervoor te zorgen dat het virus zo min mogelijk verspreid wordt.

Dienstencentra

De lokale dienstencentra (LDC’s) blijven open, maar niet de cafetaria’s en restaurants in de LDC’s. De cafetaria- en restaurantfunctie van de dienstencentra volgt immers de regels van de horeca.

Sinds 19 oktober is de maaltijdbedeling aan huis door de dienstencentra terug opgestart. Zo blijft de binding met de klanten en doelpubliek verder nauw aangehaald en wordt een gezonde en warme maaltijd aangeboden.

Annulering geplande evenementen

Het college boog zich over een lijst van geplande evenementen en toetste deze af met de nieuwe verstrengde maatregelen. Omdat volgende geplande evenementen niet of deels niet in overeenstemming zijn met de nieuwe corona-regels (op gebied van verbod op catering, meer dan 40 aantal deelnemers indoor of meer dan 200 aantal deelnemers outdoor, het verbod op zangfeesten, …) worden deze afgelast:

  • Inleefweek aspimeisjes
  • Maartenzingen
  • Quiz Chiro Aartrijke
  • Halve bosmarathon (op 29 november in Vloethemveld georganiseerd door een externe organisatie Bro.go)
  • Kerstconcert Veldegem
  • Reveil

Wat met evenementen die in de komende periode mogelijks nog aangevraagd worden? Evenementen kunnen enkel nog outdoor plaatsvinden: er wordt geen drank en eten meer toegelaten en het aantal deelnemers wordt beperkt tot maximum 200 aanwezigen. Deze regel geldt alvast tot en met 31 januari 2021, zodat de kerst- en nieuwjaarsperiode overbrugd wordt.

Pop-up bar-initiatieven verboden

Pop-up bar-initiatieven zijn verboden en worden niet toegelaten. Het college volgt met deze beslissing nauw de richtlijnen van de gouverneur om uiterst waakzaam en voorzichtig om te gaan met aanvragen voor evenementen die aangevraagd worden in de komende maanden en de eindejaars- en nieuwjaarsperiode.Meer nieuws uit de streek


De kalenders met vermelding van de dagen …

Het gemeentebestuur van Zedelgem besliste om 58 …