Herinrichting omgeving Stationsput Eernegem krijgt vorm

Herinrichting omgeving Stationsput Eernegem krijgt vorm


Het lokaal bestuur van Ichtegem gaat de omgeving rond de Stationsput in Eernegem uitbouwen tot een domein voor stille recreatie en natuurbeleving. Deze actie werd meegenomen in het meerjarenplan 2020-2025 en is goed voor een investeringsbedrag van 650.000 euro.

“De omgeving rond de Eernegemse Stationsput bevat bijzonder veel potentieel voor zowel de kern Eernegem als de gemeente Ichtegem”, vertelt bevoegd schepen Celesta Muylle. “De Stationsput werd aangeduid als een toeristisch-recreatief knooppunt, specifiek te ontwikkelen als ‘groene ruimte’ met mogelijkheden voor zachte recreatie. We hebben voor deze site een langetermijnvisie uitgewerkt met bijzondere aandacht voor het recreatieve aspect en natuurbeleving”.

“Het wordt een totaalconcept waarbij alle elementen elkaar zullen aanvullen. Zo realiseren we er een rustpunt voor fietsers met mogelijkheid om te picknicken. Er komen ook speelvoorzieningen voor kinderen en jongeren, waar we volledig de kaart trekken van de speelnatuur”, gaat de schepen verder. “Geen schreeuwerige speeltoestellen, maar uit gerecupereerd hout vervaardigde speelvoorzieningen”.

Het lokaal bestuur wil ook de aanwezige natuur- en landschapselementen opwaarderen. “Zo zullen we onder andere een stukje van het lage struikgewas gaan rooien zodat we een inkijk creëren. Op die manier wordt deze recreatieplek goed zichtbaar vanop de groene 62. De Stationsput is een belangrijke as op de groene 62 en we zijn ervan overtuigd dat deze plek voor stille recreatie op heel wat extra bezoekers zal kunnen rekenen. We planten ook grasweilanden met bloemen aan specifiek voor bijen en vlinders. Dit alles om meer in te zetten op de beleving van de groene omgeving.”

De gemeenteraad gaf op 12 november 2020 goedkeuring aan 2 bestekken in het kader van de herinrichting van de omgeving van de Stationsput. Een eerste bestek gaat over de omgevingswerken. Hiervoor wordt 300.000 euro voorzien. Daarnaast heeft de gemeenteraad ook goedkeuring verleend voor het bestek rond het verbouwen van een woning tot fiets-inrijpunt. Deze opdracht wordt geraamd op zo’n 215.000 euro.

“Het lokaal bestuur heeft een huis in de nabijheid van de Stationsput aangekocht om volledig te verbouwen tot fiets-inrijpunt. Voor dit project kunnen we trouwens ook rekenen op een subsidie van de provincie van 150.000 euro”, aldus Celesta Muylle.

“Ik wil nog even het project rond de pompentoren verduidelijken in dit verhaal. De pompentoren kadert in een project van de provincie 20/20 . De aanzet was om 20 uitkijktorens te bouwen in West-Vlaanderen tegen 2020. De coronacrisis heeft ook hier roet in het eten gegooid. We hopen om hier in 2021 verder mee te kunnen gaan en hier dan ook uitgebreid over te communiceren”, besluit de schepen.Meer nieuws uit de streek