Huis van het Kind Ichtegem officieel geboren

Huis van het Kind Ichtegem officieel geboren


Op dinsdag 13 oktober stelde het lokaal bestuur van Ichtegem officieel haar Huis van het Kind voor. Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband tussen verschillende partners en diensten die werken met en voor kinderen en gezinnen. Geen beter moment om met Het Huis van het Kind Ichtegem naar buiten te treden dan deze week, tijdens de Week van de Kinderbegeleider.

Eén van de beleidsdoelstellingen in het Ichtegems meerjarenplan is concrete invulling geven aan het Huis van het Kind. “De fundamenten voor het Huis van het Kind waren al langer gegoten”, vertelt schepen van welzijn en gezin Willy Hosten. Schepen van jeugd Tina Ledaine vult aan: “Met een uitstekend draaiende jeugdwerking vanuit de diensten sport, jeugd en buitenschoolse kinderopvang en heel wat privé-initiatieven voor kinderen, jongeren en ouders was de basis al gelegd. Een overkoepelend ‘huis’ waar iedereen de krachten én kennis bundelt, was er echter nog niet. Dit jaar stelden we een nieuwe vacature open, de coördinator Huis van het Kind. Na een selectieprocedure werd Evelien Eeckeloo hiervoor aangesteld.”

“Ondertussen werd ook Koen Paepe, die jarenlang kinderbegeleider was in onze buitenschoolse kinderopvang De Kastaar, aangesteld als administratief medewerker. De afgelopen maanden werd er hard gewerkt om een concrete invulling te geven aan het Huis van het Kind”, vertelt Evelien Eeckeloo. “We zijn vandaag dan ook heel blij om deze nieuwe thuis aan iedereen voor te stellen.”

Wat doet het Huis van het Kind precies?

“Heel wat organisaties binnen onze gemeente ondersteunen ouders en kinderen in de zoektocht naar antwoorden op hun vragen rond ontwikkeling, gezondheid of de opvoeding van hun kind(eren). Het Huis van het Kind Ichtegem is een samenwerkingsverband tussen al die partners en diensten. Door dit samenwerkingsverband proberen we het aanbod van deze verschillende diensten en organisaties op elkaar af te stemmen”, verduidelijkt Willy Hosten.

“We willen ouders, opvoeders, kinderen en jongeren de kans geven om maximaal te groeien. Elke (toekomstige) ouder kan bij ons terecht met allerlei vragen of voor informatie rond opvang, vrijetijdsbesteding, opvoedingsondersteuning, … We kunnen ouders ook doorverwijzen naar de juiste dienst of organisatie”, geeft Evelien nog mee.

Partners

Verschillende diensten die nu samenwerken onder Huis van het Kind zitten ‘fysiek’ al langer samen. “Denk maar aan onze buitenschoolse kinderopvang en de diensten sport en jeugd”, zegt Tina Ledaine. “De komende periode gaat het Huis van het Kind ook op bezoek bij alle partners die zich ‘buitenshuis’ bevinden”, voegt Willy Hosten er nog aan toe. “Alle onthaalouders en crèches mogen zeker een bezoekje van ons verwachten. Zij krijgen dan ook het officiële partnerbordje om de samenwerking naar de buitenwereld te tonen. Ook met Kind & Gezin, dat zijn zitdagen houdt in het administratief centrum Eernegem, hebben we een goede verstandhouding”, zegt Hosten.

Lanceringsactie

Het Huis van het Kind Ichtegem is er voor alle kinderen, ouders en toekomstige ouders. “Ook in coronatijden willen we de lancering van ons Huis van het Kind niet zomaar laten passeren. We organiseren een coronaproof actie voor zowel kleuters, lagereschoolkinderen als tieners om met ons kennis te maken”, aldus Evelien. Voor de kleuters en lagereschoolkinderen zijn er 3 leuke zoektochten uitgewerkt. Aan de hand van een kaartje daagt het lokaal bestuur alle kids uit om op pad te gaan in Eernegem, Bekegem of Ichtegem. Volg het pad op de kaart, houd halt op de verschillende stopplaatsen en los de vraag op die je daar vindt. De kaart wordt verdeeld in alle scholen.

Voor de tieners werd er een heuse geocache voorzien. Met de gratis app ‘Geocaching’ word je door de gemeente rondgeleid. Je gaat zo op zoek naar 5 caches of schatten. Voor beide activiteiten werd er een deelnameformulier voorzien. De formulieren worden verdeeld via de scholen en zijn terug te vinden op www.ichtegem.be/huisvanhetkind. “Bezorg ons een ingevuld formulier en dan sturen we een leuk gadget op naar elke deelnemer (zolang de voorraad strekt). Een originele manier om het Huis van het Kind te leren kennen, zowel voor de kids als voor de ouders”, besluit Tina Ledaine.Meer nieuws uit de streek


De West-Vlaamse mobiliteitscampagne ‘De testkaravaan komt naar …

Ichtegem heeft een hart voor de lokale …