Informatiemarkt op 2 september

Datum Event: 02/09/2020

Informatiemarkt op 2 september


De gemeente Zedelgem, de WVI (West-Vlaamse Intercommunale) en Scholengroep Sint-Rembert werken nauw samen aan de plannen voor het ontwikkelen van site Patrijzenhoek, meer bepaald het gebied aansluitend op site De Groene Meersen. Door de jaren heen heeft sport- en cultuurcomplex De Groene Meersen verschillende veranderingen en uitbreidingen ondergaan. Ook de naburige woonwijken zijn mee veranderd in de tijd. Het is in dit kader van veranderingen dat werd gewerkt aan de opmaak van een visie over de toekomstige ontwikkelingen voor het hele gebied. Nieuwe ontwikkelingen omvatten zowel uitbreidingsmogelijkheden voor indoor- en outdoor sportinfrastructuur, de waterbeheersing van het gebied, het beheer van de open ruimte, nieuwe woonprojecten alsook mogelijkheden voor een aanbod van gemeenschapsvoorzieningen in deze buurt.

Voor Scholengroep Sint-Rembert betekent het de komst van een nieuwe basisschool voor Zedelgem dorp ter vervanging van de huidige twee schoolgebouwen ter hoogte van de Groenestraat en de Sint-Laurentiusstraat, die allebei sterk verouderd zijn. Voor de gemeente Zedelgem wordt het een plaats waar kinderen kunnen opgroeien tussen het groen, en in de nabijheid van sport en cultuur. Tevens kan de school, op het scharnierpunt tussen de bestaande en de nieuwe woonbuurt, een bredere taak op zich nemen, zoals de opvang van buitenschoolse activiteiten DKO (deeltijds kunstonderwijs) en BKO (buitenschoolse kinderopvang).

Welkom op de infomarkt

Tijdens een informatiemarkt zijn de verschillende partners in dit project graag ter beschikking om duiding en uitleg te geven over de verschillende aspecten van dit ontwikkelingsproject.

Heb je vragen? Je bent alvast welkom op 2 september van 16 tot 20 uur. Locatie: zaal Wilgenmeers en de cultuurfoyer in De Groene Meersen, Stadionlaan 48 te Zedelgem.

Inschrijven is nodig en kan via de www.zedelgem.be of telefonisch via 050 28 83 30. Kom bij voorkeur met maximum 2 personen per gezin.Meer nieuws uit de streek


Het college van burgemeester en schepenen van …

Op zondag 20 december om 20 uur …