Kermisdonderdagviering in Loppem

Datum Event: 03/09/2020

Kermisdonderdagviering in Loppem


NSB-Loppem nodigt iedereen uit om deel te nemen aan hun kermisdonderdagviering ‘Bevrijding WOII’ op donderdag 3 september, ter gelegenheid van de bevrijding van Zedelgem-Loppem.

Het verloop en de organisatie van deze plechtigheid zal coronaproof verlopen en is daarom qua programma aangepast. De herdenking wordt beperkt tot een hulde op het kerkhof aan het oorlogsmonument en de graven van oud-strijders. Door priester Luc en diaken Daniël wordt er een kort gebedsmoment gehouden. Daarna komt de Bloemenhulde door burgemeester Annick Vermeulen en door de erevoorzitter van NSB-Loppem Mevrouw Coppieters. Dit wordt gevolgd door het spelen van de Last Post en de Nationale Hymne.

De herdenking vindt plaats om 15.30 uur. Er wordt verzameld voor de opstapplaats aan de kerk in Loppem.

Gelieve je aanwezigheid te melden aan voorzitter Wilfried Hermy (0496 61 61 89) of aan secretaris Chris Werbrouck via chris.werbrouck@skynet.be of 0473 98 59 01.Meer nieuws uit de streek


Het college van burgemeester en schepenen van …

Op zondag 20 december om 20 uur …