Nieuw openbaar vervoerplan in de maak

Nieuw openbaar vervoerplan in de maak


Tijdens de gemeenteraad van 3 september gaf Ichtegem een positief advies aan het ontwerp van het nieuwe Openbaar Vervoerplan dat op tafel ligt. “Ichtegem behoort tot de vervoerregio Oostende”, vertelt burgemeester Jan Bekaert. “Het Decreet Basisbereikbaarheid omschrijft de werking van 15 vervoerregio’s en legt hun taken vast. Op die manier creëerde de Vlaamse overheid een kader voor steden en gemeenten waarbinnen ze kunnen samenwerken aan mobiliteitsuitdagingen.”

De vervoerregioraad Oostende heeft een nieuw vervoerplan uitgewerkt voor de regio en deze gaat naar de gemeenteraden van de 9 gemeenten die lid zijn voor een advies. Zo ook Ichtegem. “Het nieuwe plan zou begin 2022 in voege gaan. De bedoeling van dit nieuwe vervoerplan is om beter in te spelen op de vraag van de gebruikers. Op plaatsen waar nu een grote vraag is, komen meer bussen. Op plaatsen waar weinig mensen de bus nemen en soms zelfs lege bussen rijden, wordt de frequentie aangepast. Zo wordt er efficiënter omgesprongen met de beschikbare middelen”, verduidelijkt Bekaert. Het bestaande vervoerplan heeft immers enkele nadelen. Voor de schoolgaande jeugd is de verbinding van Ichtegem naar de middelbare school MMI in Kortemark een probleem net zoals de buslijn 51 van Torhout naar Oostende die slechts om het uur rijdt. De bereikbaarheid van en naar Brugge voor de inwoners van Eernegem, de bereikbaarheid van en naar Oostende voor de inwoners van Ichtegem en het ontbreken van een verbinding tussen de deelgemeenten onderling zijn hier ook enkele voorbeelden van.

“Met het nieuwe plan komen er enkele grote verbeterpunten aan voor onze inwoners”, geeft de burgemeester mee. “De problematiek van het MMI in Kortemark wordt aangepakt doordat lijn 65 ontdubbeld wordt. Ook de combinatie van de buslijnen 50 en 51 met de buslijn 30 verbetert. Op beide lijnen zal je vanaf het kruispunt ‘De Engel’ om het halfuur de bus kunnen nemen naar Oostende, over Westkerke en Gistel. De buslijn 30, tussen Brugge en Oostende over Jabbeke, Westkerke en Oudenburg is eveneens voorzien op halfuurfrequentie.”

Het staat vast dat Westkerke een belangrijk regionaal overstappunt wordt. Deze gegarandeerde aansluiting zorgt ervoor dat verschillende nieuwe verbindingen mogelijk zijn zoals bijvoorbeeld Eernegem – Brugge of Ichtegem – Brugge. Ook zou de buslijn 73 (Leke – Koekelare – Ichtegem – Eernegem – Aartrijke – Brugge) een extra mogelijkheid bieden voor het woon-schoolverkeer op de spitsuren naar Brugge.

“Er verdwijnt bovendien geen enkele lijn uit Bekegem”, benadrukt Bekaert. “Naast de lijn 30 die in de onmiddellijke nabijheid van Bekegem passeert, gaat buslijn 31 (Gistel – Brugge) zes keer per dag voor het woon-schoolverkeer door Bekegem. Daarnaast zullen de inwoners van Bekegem, tijdens de  daluren, ook een beroep kunnen doen op een zogenaamde flexbus die hen naar een overstappunt op het vaste busnet brengt”.

Tot slot geeft het lokaal bestuur mee dat er vanuit de vervoerregio Westhoek een buslijn voorzien wordt tussen Diksmuide en Torhout die ook Koekelare en Ichtegem bediend.Meer nieuws uit de streek


In de gemeentelijke basisschool ’t Mozaïek in …

Om de verspreiding van het coronavirus in …