Nieuwe voetpaden in Mitswegestraat

Nieuwe voetpaden in Mitswegestraat


Ichtegem wil werk maken van het gefaseerd vernieuwen of renoveren van voetpaden in de gemeente met specifieke aandacht voor toegankelijkheid. Dit item werd ook als prioritaire actie in het meerjarenplan geformuleerd en er wordt jaarlijks een investeringsbedrag ingeschreven. Door de recente herinrichtingswerken aan het kruispunt Mitswegestraat – Zedelgemsesteenweg wordt de heraanleg van de voetpaden in de Mitswegestraat als eerste aangepakt.

“Als lokaal bestuur is het onze taak om in te zetten op veilige en kwalitatieve wegen. Bij elke vernieuwing van fiets- en voetpaden en (her)aanleg van wegen moet ook rekening gehouden worden met de toegankelijkheid en de veiligheid voor elke gebruiker”, vertelt burgemeester Jan Bekaert. “We willen dan ook de toegankelijkheid voor onze zwakke weggebruikers in Ichtegem aanzienlijk verhogen door onder andere het verlagen van voetpaden aan het zebrapad, eventuele gescheiden fietspaden, …”

“Recent werd het kruispunt Mitswegestraat – Zedelgemsesteenweg volledig heringericht. Het voetpad en de opritten in de Mitswegestraat zijn echter in slechte toestand”, vervolgt schepen van openbare werken Lieven Cobbaert. “We stelden ook vast dat de betonnen greppel en de straatkolken in slechte staat verkeerden. Deze worden nu in één beweging meegenomen. De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 173.800,77 euro. De bedoeling is om de werken in het voorjaar van 2021 op te starten. De gemeenteraad keurde hiervoor het bestek alvast goed in de laatste gemeenteraadszitting.”Meer nieuws uit de streek