Thuiszorgpremie in Kortemark wordt uitgebreid

Thuiszorgpremie in Kortemark wordt uitgebreid


In Kortemark wordt de lokale thuiszorgpremie vanaf 2021 uitgebreid. Dat heeft de raad voor maatschappelijk welzijn maandagavond 16 november beslist. Het reglement rond deze premie voorziet op vandaag, onder welomlijnde strikte voorwaarden, een tegemoetkoming van 50 euro per maand aan zorgbehoevende 65-plussers. Het voorstel dat op tafel ligt, schrapt die minimumleeftijd.

De uitbreiding van de thuiszorgpremie maakt ook deel uit van het meerjarenplan 2020-2025. In 2019 werden 62 thuiszorgpremies toegekend voor een totaalbedrag van 29.819,22 euro. Om voor een lokale thuiszorgpremie in aanmerking te kunnen komen, moet je volgens het huidige reglement minstens 65 jaar zijn en samenwonen met de verzorgende persoon, minstens 12 punten op de schaal van zelfredzaamheid hebben op je attest van de FOD Sociale Zekerheid, en recht hebben op een maandelijkse tegemoetkoming hulp aan bejaarden.

In het nieuwe reglement, dat ingaat vanaf 1 januari 2021, vervalt die leeftijdsgrens van 65 jaar. Je moet minstens 18 jaar zijn en in Kortemark wonen en ook in je eigen thuisomgeving (en dus niet in een professionele zorginstelling) verblijven om aanspraak te kunnen maken op een dergelijke premie. Je beschikt over een geregistreerde mantelzorger en het kadastraal inkomen moet lager zijn dan 600 euro, waarbij de eigendom waarin je verblijft wordt vrijgesteld (dit staat nog meer in detail uitgewerkt in het nieuwe reglement). Het minimum van 12 punten op de schaal van zelfredzaamheid blijft behouden.

Ben je tussen de 18 en de 65, dan moet je ook recht hebben op een integratietegemoetkoming (IT) en/of inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) om aanspraak te kunnen maken op een thuiszorgpremie. Ben je ouder dan 65 jaar, dan geldt dit ook, maar maak je ook aanspraak als je recht hebt op een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

De thuiszorgpremie kan je niet cumuleren met het recht op een persoonsvolgend budget (PVB) en kan je evenmin combineren met de sociaal pedagogische toelage of met een tegemoetkoming hulp aan derden van het ziekenfonds.Meer nieuws uit de streek


Door de coronamaatregelen blijft de horeca dit …