Toekomstplan: ondersteuning lokale verenigingen

Toekomstplan: ondersteuning lokale verenigingen


De coronacrisis strooide voor iedereen heel wat roet in het eten. De lokale verenigingen zagen zich genoodzaakt om heel wat van hun activiteiten te verschuiven naar een latere datum. De gemeente Lichtervelde maakte een toekomstplan op waarin ze onderzoeken hoe ze gericht de continuering van de bestaande verenigingen kunnen realiseren en hoe ze nieuwe initiatieven kunnen ondersteunen. Daarvoor zet de gemeente de middelen, een kleine 90.000 euro, van het noodfonds in. Deze middelen werden ter beschikking gesteld door de Vlaamse Overheid.

Inzetten middelen noodfonds

“We ondersteunden reeds jeugdverenigingen voor hun zomerkampen voor 9.000 euro en de speelpleinwerking met 6.000 euro voor een aangepaste locatie. De subsidies van de verenigingen verhogen we in 2020 en 2021 en dit met telkens de helft. Voor de berekening nemen we de gemiddelde subsidie van de laatste drie jaar. Naast de verhoging van het regulier subsidiebedrag wordt er met de rest van het bedrag, ongeveer 10.000 euro, een subsidiepot gemaakt voor projectsubsidies. De verenigingen worden zo gestimuleerd om toekomstgericht en coronaproof te denken. Deze impulssubsidies worden, na een grondige evaluatie, voorzien in de reguliere middelen van het meerjarenplan”, klinkt het.

Reserveringen OC De Schouw

Verenigingen die een regelmatige huurder zijn van OC De Schouw en die hun activiteit niet kunnen laten plaatsvinden in de gebruikelijke zaal door een te kleine zaaloppervlakte, kunnen gebruik maken van de grote zaal – indien deze vrij is – aan het tarief dat ze anders betalen voor de huur van de kleinere ruimte.

Inschrijfmodule ter ondersteuning van verenigingen

De gemeente onderzoekt of het de verenigingen kan ondersteunen door het aanbieden van een inschrijfmodule voor evenementen in de openbare gebouwen van de gemeente. Zo wordt de last van de planning, het maken van reservaties, het ticketsysteem, scan, … van de schouders van de verenigingen gehaald en kunnen ze gebruik maken van het systeem van de gemeente.Meer nieuws uit de streek


Op 17 oktober heeft Ferm Lichtervelde samen …

Ook in 2020 zet 11.11.11 changemakers op …