‘Warm kaartje’ voor alle Torhoutse senioren

‘Warm kaartje’ voor alle Torhoutse senioren


Naar aanleiding van de Ouderenweek van 16 tot 22 november wil stad Torhout zijn senioren een warm hart toedragen. Dit doen ze met een ‘warm kaartje’ met een aantal tips en een gedicht. Binnenkort valt dit kaartje, samen met een brief van de Torhoutse Seniorenadviesraad, bij alle 2.994 Torhoutse 65-plussers in de bus.

“Corona stelt de veerkracht van iedereen zwaar op de proef, ook die van onze senioren. Sociale contacten worden sterk ingeperkt. Een bezoek van de kinderen, kleinkinderen, familie en buren is momenteel bijna niet aan de orde. Zeker met de donkere wintermaanden voor de boeg wordt het een blijvende uitdaging om met elkaar verbonden te blijven. Veel senioren missen een babbeltje of koffie met de familie, vrienden of buren”, zegt schepen van seniorenbeleid Rita Dewulf.

“Het sociaal contact en de vele activiteiten van de seniorenverenigingen in Torhout kunnen gedurende maanden al niet doorgaan. Onze jaarlijkse activiteiten ter gelegenheid van de Ouderenweek (het Herfstverbroederingsfeest, de Hobby- en Vrijetijdstentoonstelling en de Seniorenshow met huldiging van de huwelijksjubilarissen) kunnen door corona dit jaar niet plaatsvinden”, zegt Gilbert Deroo, voorzitter van de Seniorenadviesraad.

Warm kaartje

Stad Torhout is zijn senioren zeker niet vergeten. Om hen een hart onder de riem te steken werd een ‘warm kaartje’ opgemaakt dat binnenkort in de bus valt van alle Torhoutse senioren. Dit ‘warm kaartje’ is tot stand gekomen in samenwerking met Logo Brugge-Oostende, het Lokaal GezondheidsOverleg Vlaanderen, dat lokale besturen ondersteunt op vlak van gezondheidszorg.

In de begeleidende brief vragen ze vanuit de Seniorenadviesraad om ideeën voor mogelijke activiteiten voor senioren en hun bekommernissen door te geven aan het dagelijks bestuur van de Seniorenadviesraad. Dit kan via mail naar christelle.demoor@torhout.be. Met de verzamelde informatie gaat de adviesraad vervolgens aan de slag.

Naast dit initiatief wil het lokaal bestuur ook extra inzetten op de ondersteuning van Torhoutse senioren. Hiervoor zal Torhout Helpt! alle 80-plussers actief gaan opbellen. “Hou de moed er in en zorg goed voor jezelf en voor elkaar! We hopen jullie zo vlug als mogelijk terug te mogen verwelkomen op een activiteit van de Seniorenadviesraad”, zegt Gilbert Deroo.Meer nieuws uit de streek


In de week van 30 november vinden …

De provincie West-Vlaanderen wil lokale besturen helpen …