25.000 euro subsidie voor verkeersveilige schoolomgeving

25.000 euro subsidie voor verkeersveilige schoolomgeving


Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters kent 25.000 euro subsidie toe aan de stad. Dat bedrag is voorzien voor meer verkeersveiligheid in schoolomgevingen. Na gelijkaardige subsidies voor de schoolomgevingen in de Pompoenstraat en de Nokerseweg is de stad verheugd dat het ook voor de wijk Nieuwenhove op deze steun mag rekenen.

De stad diende specifiek ook voor dit project een subsidieaanvraag in. Het toegekende bedrag is meteen goed voor 10 procent van het geraamde projectbedrag voor de herinrichting van de toegangszones van het Margaretapark en de schoolomgeving van de Vrije Basisschool Nieuwenhove. In de schoolomgeving (Platanendreef tussen de school en de Remi Vanmeerhaeghestraat) krijgt de weg een nieuwe verkeersveilige indeling. Naast de ontharding van de parking voor de kerk komen er ook een groenzone, enkele natuurlijke speeltoestellen, een trage en dus veilige verbinding op het traject tussen de Kapellestraat – Oblatenstraat – Platanendreef …

Zo wordt de weg van en naar school voor heel wat kinderen uit de wijk nog veiliger. Verkeersveiligheid in het algemeen en meer specifiek in de schoolomgevingen blijft één van de prioriteiten van de stad in de komende jaren.Meer nieuws uit de streek


Heel wat West-Vlamingen kwamen voor op de …

Politiezone Mira streeft naar een digitale briefwisseling …