Gemeentelijke coronataskforce stelt toekomstplan voor

Gemeentelijke coronataskforce stelt toekomstplan voor


De gemeente Zulte plant voor ongeveer 500.000 euro aan maatregelen om op een sterke en duurzame manier terug te vechten uit de coronacrisis. Het gaat om toekomstgerichte investeringen die gericht zijn op de lokale economie, welzijn, zorg en het verenigingsleven. De gemeentelijke taskforce, bestaande uit alle fracties en betrokken sectoren, maakte hiervoor een toekomstplan op. Eind augustus wordt het voorgelegd aan de gemeenteraad.

Lokale economie

Het gemeentebestuur wil de lokale handelaars ondersteunen. Er worden verschillende acties opgezet die inzetten op “winkelhieren” en de lokale consumptie in Zulte stimuleren. Momenteel loopt al een spaarkaartactie, tot eind september. Vervolgens zal elk gezin een kortingsbon van 10 euro ontvangen, te gebruiken in de periode oktober-januari bij een minimale besteding van 20 euro, en enkel in lokale handels- en horecazaken die tijdens de lockdown verplicht hun deuren hebben moeten sluiten.

Verder krijgen de Zultse bedrijven en handelaars logistieke ondersteuning via een voorraad alcoholgel (het gebruik hiervan zal een blijver zijn) en het gratis gebruik van de gemeentelijke zalen (indien beschikbaar) voor vergaderingen of opleidingen, waarbij de afstand beter bewaard kan worden.

Eerder was al beslist om horecazaken toe te laten hun terras tijdelijk uit te breiden en geen terrasbelasting te heffen in 2020.

Welzijn en zorg

De taskforce heeft bijzondere aandacht voor mensen die het omwille van de coronacrisis moeilijk krijgen. Het Sociaal Huis verwacht een stijgende nood aan individuele hulpverlening voor kwetsbare inwoners. De coronacrisis zal nog lang zijn gevolgen hebben: mensen die hun job tijdelijk of definitief verliezen, kleine zelfstandigen in moeilijkheden, meer mensen die komen aankloppen voor hulp. Er wordt extra budget vrijgemaakt waarmee de sociale dienst en het bijzonder comité individuele steun kunnen bieden aan wie het nodig heeft.

Verder zijn er verschillende acties om het welzijn te bevorderen en “outreachend” te werken: de voedselhulp wordt uitgebreid met hygiëne-, groente- en fruitpakketten, het Sociaal Huis start met laagdrempelige zitdagen in elke deelgemeente (project “koffie en formulieren”), er komen projecten rond buurtzorg en inzameling van gebruikte computers voor kansarmen, kinderen in kansarmoede krijgen spel- en beleefkitten.

Senioren krijgen extra aandacht via blijvende belrondes tegen eenzaamheid en de organisatie van kleinschalige, coronaveilige ontmoetingsmomenten.

Verenigingsleven

Het gemeentebestuur wil ook het bloeiende lokale verenigingsleven steunen. Veel verenigingen zagen hun activiteiten afgelast worden en daarmee ook de bijhorende inkomsten. Als investering om hun werking voort te kunnen zetten, worden de gemeentelijke werkingssubsidies voor alle verenigingen in 2020 eenmalig met 50% verhoogd. Verder komt er een extra tegemoetkoming aan verenigingen die door corona een activiteit moesten annuleren waarvoor ze reeds kosten gemaakt hadden.

De door de taskforce voorgestelde maatregelen zijn na te lezen op de gemeentelijke website. Eind augustus wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad.Meer nieuws uit de streek


Gemeente Zulte stelt actie met steunbon van …

Gemeentebestuur Zulte besliste na overleg met de …