Kasteel van Vichte krijgt opknapbeurt

Kasteel van Vichte krijgt opknapbeurt


Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een premie toe voor de restauratie van het kasteel van Vichte in Anzegem. “Op de plek waar het kasteel van Vichte staat, stond rond 1100 een eerste kasteel. Het was waarschijnlijk een woontoren, waarvan de restanten bewaard zijn in de kelder van het huidige kasteel. Het kasteel is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Vichte en het verheugt me dat er tot op vandaag zorg gedragen wordt voor dit erfgoed”, zegt minister Diependaele.

De buitenkant van het kasteel van Vichte wordt gerestaureerd. Het gaat over een zachte restauratie: restauratiewerken die de bestaande elementen duurzaam herstellen. “Het belangrijkste aspect is om de stabiliteitsproblemen op te lossen”, laat Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele weten. “Een aantal lateien en kruismonelen ontbreken of zijn ernstig gebarsten en moeten dringend hersteld worden om te vermijden dat het bovenliggend metselwerk valt. Met de restauratie zal de historische structurele werking in de gevel teruggebracht worden.”

Het kasteel van Vichte en omgeving zijn sinds 1973 beschermd als monument omwille van de historische en esthetische waarde. De bescherming omvat de omwalde site met kasteel, neerhof, hoevegebouwen (duiventil, woonhuis, poortgebouw, stal, schuur, remise en garage) en de onmiddellijke omgeving.Meer nieuws uit de streek


Sinds 1 september is de herstructurering van …

De voorzitters van de 19 lokale UNIZO …