Grote Vlindertelling start op 4 juli!

Grote Vlindertelling start op 4 juli!


Op 4 juli start De Grote Vlindertelling van Natuurpunt. Drie weken lang vlinders tellen in je tuin! Maar hoe staan we ervoor in 2020? Zijn er wel veel vlinders te verwachten? Natuurpunt maakt de balans op.

Een vroeg jaar?

De afgelopen weken leek het kalm op vlindervlak. Dat is echter niet abnormaal. Bij dagvlinders spreken we van een juni-dip: de vliegtijd van de voorjaarsvlinders is afgelopen en het is nog even wachten op zomersoorten en bijkomende zomergeneraties. Die zitten er nu stilaan aan te komen. Sommige zomersoorten lopen zelfs een beetje voor op schema. Het oranje zandoogje, een algemene soort die normaal rond 1 juli verschijnt en zijn vliegperiode maar weinig verschuift, werd dit jaar al op 20 juni gefotografeerd. De voorbije week werden er zelfs al op 25 locaties oranje zandoogjes gemeld. De voorsprong die er in het begin van het jaar voor sommige soorten was, is grotendeels verdwenen. Op dat vlak lijkt 2020 eerder een normaal jaar.

Bijzondere vlinders in tuinen

Sommige minder algemene soorten zijn dan weer vrij of zelfs zeer goed vertegenwoordigd. De prachtige koninginnenpage leek de voorbije jaren weinig last te ondervinden van de warmte. De kans dat die in jouw tuin opduikt, is dan ook erg reëel. Ook de grote weerschijnvlinder, vroeger een grote zeldzaamheid die slechts in sommige vochtige bossen voorkwam, is sinds kort aan een opmars bezig. Ook dit jaar wordt hij weer volop gemeld. Grote weerschijnvlinders zijn bovendien goede zwervers en laten zich ook wel eens in tuinen zien. In de oostelijke helft van Vlaanderen zijn weer op vele tientallen locaties kleine parelmoervlinders gezien. Ook die soort zwerft veel en tankt soms wel eens bij op een vlinderstruik in je tuin.

Van 4 tot 26 juli loopt De Grote Vlindertelling van Natuurpunt. Vanaf dit jaar wordt er gewerkt met vijfminutentellingen vanop een vast punt. Je kan zoveel tellingen doen als je zelf wil. Alle info vind je terug op www.vlindertelling.be.


Meer nieuws uit West-Vlaanderen


Op 10 november zijn er private werken …

Staat er in jouw buurt een nutskast …