Provinciepersoneel fietst hele maand voor het goede doel

Provinciepersoneel fietst hele maand voor het goede doel


De hele maand november fietst het personeel van het provinciebestuur West-Vlaanderen voor het goede doel. De Provincie West-Vlaanderen neemt namelijk deel aan ‘Bike for Life’, een nieuwe campagne van de Fietsersbond. De Provincie moedigt daarnaast haar netwerk van bedrijven aan om mee te doen aan de actie en engageert zich daarbij als communicatiepartner van de Fietsersbond.

Bike for Life

Met haar deelname aan Bike for Life engageert de Provincie zich om gedurende 30 dagen de fietsritten van de personeelsleden te sponsoren voor het goede doel. De fietsritten omvatten in de eerste plaats het woon-werkverkeer, maar nu telewerk de norm is, kunnen ze ook recreatieve fietstochten inbrengen voor sponsoring. Zo zet de campagne niet alleen in op meer fietsen naar het werk, maar ook op meer bewegen en ondersteuning van goede doelen.

Goede doelen

De Provincie kiest de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK)/SAVE als goed doel. SAVE staat voor ‘Samen actief voor veilig verkeer’. OVK ondersteunt families die een kind verloren hebben in een verkeersongeval. De ouders sporen steden en gemeenten actief aan om meer te investeren in verkeersveiligheid, in het bijzonder op plaatsen waar kinderen en jongeren deelnemen aan het verkeer. Verder sluit OVK SAVE-charters af met lokale besturen. Met SAVE-borden markeert OVK de plaats waar een jongere omkwam in het verkeer. De vzw streeft ernaar dat deze borden nooit meer geplaatst hoeven te worden.

Sinds enkele jaren zetten een paar provinciemedewerkers hun schouders onder de provinciewerkgroep ‘Goede Doelen’, die de collega’s aanmoedigt om geld in te zamelen voor drie eerder erkende goede doelen: 1000 km Kom op Tegen kanker, Levensloop en Refugee Walk. Nu komt daar de vzw OVK/SAVE bij. 

Interne maatregelen

De Provincie West-Vlaanderen moedigt al jarenlang de fiets aan bij het personeel door het uitreiken van een fietspremie, de deelname aan of organisatie van fietscampagnes, proefdraaien van de testkaravaan voor de eigenlijke lancering, douches en omkleedruimtes, …

Externe maatregelen

De Provincie West-Vlaanderen promoot niet alleen de fiets bij het eigen personeel, maar plaatst de fiets ook op de eerste plaats in haar mobiliteitsbeleid. Samen met de gemeenten en de Vlaamse overheid investeert de Provincie in de aanleg van fietsroutes op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, het fietsnetwerk voor de dagelijkse verplaatsingen. Sinds een vijftal jaar investeert ze eveneens in de aanleg van fietssnelwegen. Daarnaast zet ze ook in op recreatief fietsverkeer, via de fietsknooppunten, die onderdeel zijn van het fietsnetwerk.


Meer nieuws uit West-Vlaanderen


No items found