Twintig nieuwe plattelandsprojecten krijgen financiële steun

Twintig nieuwe plattelandsprojecten krijgen financiële steun


Twintig plattelandsprojecten krijgen financiële steun uit Europa, Vlaanderen en de Provincie West-Vlaanderen. Het gaat om twee projecten in het kader van Leader Midden-West-Vlaanderen, veertien projecten in het kader van Leader Westhoek en vier PDPO-projecten (Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling) onder de maatregel Omgevingskwaliteit. Samen kunnen ze rekenen op een totale provinciale, Vlaamse en Europese steun van 791.346,89 euro.

Leader Westhoek
Leader Westhoek keurde veertien nieuwe projecten goed die kunnen rekenen op een steun van samen 453.725,34 euro. Op die manier geeft het impulsen aan de landbouwsector in de Westhoek.

Leader Midden-West-Vlaanderen
Leader Midden-West-Vlaanderen keurde twee projecten goed voor een steun van samen 48.452,94 euro.

Nieuwe oproep Leader Westhoek en Midden-West-Vlaanderen
Via een nieuwe oproep gaan de plaatselijke Leadergroepen ‘Westhoek’ en ‘Midden-West-Vlaanderen’ op zoek naar nieuwe plattelandsprojecten die ondersteund kunnen worden. Organisaties, verenigingen en lokale besturen met een innoverend en uitdagend projectidee kunnen hun aanvraag indienen tot en met 1 oktober via plattelandsloket@west-vlaanderen.be.

PDPO-projecten ‘Omgevingskwaliteit’
De vier PDPO-projecten zijn goedgekeurd onder de maatregel ‘Omgevingskwaliteit’, met als doel het versterken van de omgevingskwaliteit en vitaliteit van het West-Vlaamse platteland door investeringen of samenwerkingen. De aanvragers ontvangen samen een steun van 289.168,61 euro.

Nieuwe oproep PDPO
Inmiddels is er al een nieuwe oproep gelanceerd voor plattelandsprojecten. Geïnteresseerden kunnen meer info vinden op de website of contact opnemen via plattelandsloket@west-vlaanderen.be. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 1 september om 12 uur.


Meer nieuws uit West-Vlaanderen


Op 10 november zijn er private werken …

Staat er in jouw buurt een nutskast …