West-Vlaanderen: klaar voor de arbeidsmarkt van overmorgen?

West-Vlaanderen: klaar voor de arbeidsmarkt van overmorgen?


Copyright foto:

Hoewel de werkloosheid momenteel stijgt ten gevolge van de coronacrisis, waarschuwen arbeidsmarktexperten voor blijvende tekorten op de arbeidsmarkt. Hoofdoorzaak is de inkrimping van de bevolking op arbeidsleeftijd. POM West-Vlaanderen en VDAB investeren in verschillende initiatieven om West-Vlaanderen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt van overmorgen.

Uitstroom 55-plussers piekt in periode 2023-2028

Uit een studie van Steunpunt Werk, uitgevoerd in opdracht van POM West-Vlaanderen, blijkt dat de komende jaren heel wat oudere werknemers de arbeidsmarkt verlaten. Volgens projecties zal het aantal vervangingsvacatures voor de periode 2023-2028 pieken naar meer dan 75.000. Dat is een verdubbeling vergeleken met de periode 2003-2008. Daarbovenop zorgt ook de latere instroom van jongeren op de arbeidsmarkt voor een aanscherping van de krapte op de arbeidsmarkt.

Verborgen arbeidspotentieel bij niet-werkenden én werkenden

In onze provincie is er heel wat niet-ontgonnen arbeidspotentieel. 18,2% van de West-Vlamingen is niet beroepsactief en valt niet onder de groep werkenden of werklozen. Deze mensen zijn in principe wel beschikbaar voor de arbeidsmarkt.

Ook bij de groep werkenden kan er winst geboekt worden. West-Vlaanderen heeft het hoogste aantal werkenden in verhouding tot de totale bevolking. Maar in onze provincie zijn er ook heel wat deeltijdse arbeidskrachten die meer uren willen werken en voltijds werkenden die tijdelijk minder arbeidsuren presteren omwille van technische of economische redenen of weersomstandigheden.

Initiatieven om afstand tot arbeidsmarkt te verkleinen

Steunpunt Werk pleit voor een inclusieve aanpak waarbij niet het statuut maar de afstand tot de arbeidsmarkt van een persoon bepaalt welke ondersteuning hij krijgt. Over de beleidsdomeinen heen is betere samenwerking noodzakelijk om drempels richting arbeidsmarkt, bijvoorbeeld woon-werkmobiliteit, op te heffen. Up-to-date vaardigheden en levenslang leren spelen hierbij een cruciale rol. POM West-Vlaanderen en VDAB ontwikkelden meerdere initiatieven om deze drempels te verlagen.

VDAB benadrukt het belang om te investeren in het opsporen en activeren van talenten. “We volgen de arbeidsmarkt kort op de bal en passen onze opleidingen continu aan de arbeidsmarktnoden aan. We organiseren knelpuntopleidingen en schakelen voortdurend om werkzoekenden eventueel te heroriënteren naar knelpuntvacatures”, vertelt Robert De Clercq, directeur VDAB West-Vlaanderen. “We stimuleren alle vormen van werkplekleren zoals IBO om op maat te kunnen werken. Ook zetten we in op mobiele opleidingen om lokale oplossingen aan te bieden.”


Meer nieuws uit West-Vlaanderen


Het voorbije jaar stelde mobiliteitsbureau Traject in …

Voortaan vind je op de website van …

Op het klein strand mogen honden voortaan …