Activiteiten in De Panne nog geannuleerd tot en met 22 november

Activiteiten in De Panne nog geannuleerd tot en met 22 november


Op 21 oktober besliste het college van burgemeester en schepenen om alle activiteiten in de  gemeentelijke infrastructuur te annuleren tot en met 8 november. Op het extra college van 5 november is er beslist om dit te verlengen tot en met 22 november. Het verenigingsleven wordt opnieuw opgeroepen om ook de andere activiteiten tot dan te staken. De burgemeester rekent op de verantwoordelijkheidszin van het verenigingsleven.

Er geldt een uitzondering voor het faciliteren van individueel sporten (bijvoorbeeld toegang nemen tot de infrastructuur om sportmateriaal op te halen) en om kleine onderhoudswerken uit te voeren aan lokalen of terreinen. Hierbij geldt dat er nooit meer dan 1 persoon tegelijk zich in de infrastructuur mag bevinden en dat de algemene veiligheidsmaatregelen nageleefd moeten worden.

Als de huidige, licht dalende trend zich zo verder zet, zal de bovenstaande maatregel ophouden op 23 november en wordt er volledig teruggevallen op federale, Vlaamse en provinciale maatregelen.Meer nieuws uit de streek


De dagen worden korter en de mensen …

Afval valt op, gelijk waar men komt. …