Boekenruilhuisjes in Koksijde!

Boekenruilhuisjes in Koksijde!


Binnenkort kun je in Koksijde Boekenruilhuisjes spotten! Tegen eind dit jaar worden er zeven huisjes geplaatst in de verschillende dorpskernen van de gemeente. Deze minibibliotheken gaan uit van het principe ‘take a book, return a book’, waarbij iedereen een of meerdere boeken uit de kast mag nemen, zolang ze er evenveel terug plaatsen. Ook wie thuis enkele boeken heeft liggen die een tweede leven verdienen, kunnen die door middel van een Boekenruilhuisje weggeven.

Voor de realisatie van het project sloegen de bibliotheek van Koksijde en de dienst Cultuur en Erfgoed de handen in elkaar. Hoewel het concept primeert, zijn de Boekenruilhuisjes de ideale gelegenheid om het straatbeeld wat meer kleur te geven. Daarom werd de voorbije maanden een wedstrijd georganiseerd om het ontwerp van de Boekenruilhuisjes te bepalen. Zeven getalenteerde kunstenaars werden uitgekozen en mogen nu elk een Boekenruilhuisje naar eigen smaak en stijl ontwerpen. Een van hen is Marc Baddé, die sinds zijn pensioen in Koksijde woont en er reeds een bekende naam is geworden!

“Heel mijn carrière lang was ik actief als marketing verantwoordelijke in grote internationale bedrijven. Door die communicatieve achtergrond heb ik altijd een sterke binding gehad met creativiteit en met de kunstwereld”, gaat Marc van start. “Sinds het digitale tijdperk ben ik geboeid door de artistieke mogelijkheden van met de computer gemaakte fractale ontwerpen. Ik heb deze kunstvorm dan ook als eerste ingezet bij mijn vier deelnames aan Cabin Art op de dijk van Sint-Idesbald. Het publiek kon mijn werken blijkbaar smaken, vermits ik al drie keer de publieksprijs mocht ontvangen!”

Marc vervolgt: “Toen ik van de Boekenruilhuisjes hoorde, was ik onmiddellijk enthousiast om een project in te dienen. Kunst gebruiken om dit mooi initiatief in de belangstelling te plaatsen, vond ik een uitstekend idee. Het leek me een echte uitdaging om iedereen, en misschien vooral jongeren, terug aan te zetten om meer van lezen te genieten. Ik was dan ook zeer fier toen de jury blij was met mijn ontwerp.”

Hoewel Marc nog niet mag verklappen hoe zijn huisje eruit zal zien, licht hij al een tipje van de sluier op: “Mijn werk moet grafisch sterk en zeer hedendaags zijn, ook voor tabletlezers. De uitvoering zal met inkjet printing gebeuren. Het krijgt een in alle talen herkenbare naam, die drempelverlagend en uitnodigend werkt. Zo hoop ik dat kunst én marketing van dit initiatief een succes zullen maken.” Het Boekenruilhuisje van Marc zal worden opgesteld aan het station van Koksijde. De huisjes worden vermoedelijk tegen de kerstvakantie onthuld. De mooie woorden van Marc doen ons alvast uitkijken naar het project: “Ik hoop dat veel boeken hun weg naar reizigers zullen vinden en hen door deze nare tijden zullen begeleiden!”Meer nieuws uit de streek


Wist je dat Koksijde elk jaar tijdens …

Vanaf vrijdag 20 november fonkelt de kerstverlichting …