Trekhaak 73 ziet volwaardig alternatief voor overvolle stations

Trekhaak 73 ziet volwaardig alternatief voor overvolle stations


Naar aanleiding van het drukke zomerseizoen en een aantal recente gebeurtenissen in combinatie met de huidige maatregelen ter bestrijding van COVID-19, wenst de Werkgroep Trekhaak 73 een aantal belangrijke mededelingen te doen.

De huidige hittegolf heeft een grote impact op het kusttoerisme met belangrijke verkeersstromen richting de kust. Veel dagjesmensen kiezen voor de trein vanwege de snelheid, het gemak, de flexibiliteit, de afwezigheid van (dure) parkeerproblemen en de gunstige tarieven. Tijdens frequente piekmomenten wordt de capaciteit van de spoorlijnen richting Oostende, Blankenberge en Knokke volledig bezet. Wanneer zich dan een incident voordoet, bijvoorbeeld een defecte trein, leidt dit snel tot vertragingen en gevaarlijke situaties in deze stations.

Op vrijdag 31 juli deed zich op de spoorlijn tussen Oostende en Brugge naar verluidt een storing in een seinhuis voor, waardoor een van de twee sporen buiten dienst gezet moest worden. Dit leidde in het station van Oostende tot een bijna-ramp, waarbij terugkerende dagjestoeristen opeengepakt stonden te wachten. De chaos dreigde. Dat bet station van Oostende een druk eindstation is, is algemeen geweten. Toch is een diepere analyse noodzakelijk.

Trekhaak 73 stelt vast dat veel kustverblijvers en toeristen aan de Westkust kiezen voor het station van Oostende en hun reis richting de Westkust dan verder zetten met de kusttram of eigen privévervoer. Trekhaak 73 wijst er echter op dat de Westkust over een valabel alternatief beschikt om per trein snel en veilig van het binnenland naar de kust en omgekeerd te reizen. Het station De Panne ligt op het eindpunt van de spoorlijn 73 Gent-De Panne en kan gemakkelijk vanuit het binnenland bereikt worden. De kusttram komt in station De Panne quasi aan hetzelfde perron toe. Daarenboven kan via de stations Veurne en Koksijde ook naar de Westkust gereisd worden. Chaotische taferelen zoals in Oostende zijn quasi ondenkbaar door een geografisch optimale verdeling van de drie Westkuststations.

Trekhaak 73 wenst erop te wijzen dat de spoorlijn 73 Gent-De Panne onmisbaar is voor de Westkust. Er zijn zelfs mogelijkheden om een stuk van het treinverkeer richting de Middenkust af te leiden naar het station van De Panne. Zo kan spoorlijn 73 door haar uitstekende en veilige infrastructuur een positieve bijdrage leveren aan een betere spreiding van de verkeersstromen van en naar de kust in haar geheel. Daarbij monitort Trekhaak 73 de spoorlijn om zo nodig actief mee te kunnen denken aan oplossingen.Meer nieuws uit de streek


Het aantal coronabesmettingen stijgt op dagelijkse basis, …

De Panne Beach Endurance zou dit jaar, …