(W)Integratie stimuleert Nederlands bij jongeren

(W)Integratie stimuleert Nederlands bij jongeren


Copyright foto: Sofhie Legein

Via een projectsubsidie van het Vlaams kabinet van Onderwijs krijgt intergemeentelijke samenwerking (W)integratie (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne) de kans om kinderen van de lagere school extra mogelijkheden te bieden om hun Nederlandse kennis beter en rijker te maken.

Sinds enige tijd merken de scholen een duidelijke stijging van leerlingen die thuis geen Nederlands praten of bij wie een correct en rijk gebruik van het Nederlands niet zo vanzelfsprekend is. Nochtans geeft een goede kennis en een breed gebruik van het Nederlands heel wat meer kansen tijdens het opgroeien en ook eens de kinderen volwassenen worden.

Op 1 september ging TAALKR8 van start. Voor dit project werkt (W)integratie samen met Vzw Arktos, een vormingsorganisatie die heel wat expertise heeft in het werken met kinderen en jongeren. In de loop van de volgende 2 jaar worden verschillende luiken uitgerold die zo breed mogelijk zullen inzetten op het versterken van de Nederlandse taal. Binnen het eerste luik zal aan de slag gegaan worden met taalstimulering binnen de vrije tijd, via regelmatige contactmomenten met het kind op een leuke manier, ook tijdens de vakantieperiodes.

In een tweede luik wordt een lerend netwerk opgezet waarbij bestaande vrijetijdsorganisaties elkaar kunnen ondersteunen en good practices uitwisselen om binnen hun werking de taalkennis van hun leden te stimuleren. In de eerstkomende dagen en weken maken alle partners kennis met de projectmedewerkers van TAALKR8 en wordt er opnieuw uitgekeken naar een mooie en vruchtbare samenwerking.Meer nieuws uit de streek


Heb je soms nood aan een babbel? …

De gemeente start in de loop van …