Duiken in het Moense verleden

Duiken in het Moense verleden


Ter ere van haar 75ste verjaardag en meer dan twintig jaar voorzitterschap van Heemkring Mulnis werd Sabine Rommens onlangs uitgebreid gelauwerd. Een tentoonstelling en een boek brachten een overzicht van haar persoonlijk werk, alsook dat van de heemkundige kring. Op de expositie werd een overzicht gegeven van het artistieke werk dat Sabine heeft gecreëerd en dat bestaat uit onder meer schilderijen, pentekeningen, houtskooltekeningen en pastels. Ook het professionele deel van haar loopbaan kwam aan bod, namelijk het vervaardigen van kleren. Maar wat maakt deze heemkring zo uniek?

Heemkring Mulnis werd in 1975 opgericht door Sabines moeder Antoinette. “Het was haar vurige wens om het groepsleven in Moen nieuw leven in te blazen en de mensen oog te leren hebben voor het schone van het verleden”, vertelt de huidige voorzitster ons. “In 1975 kwam mijn moeder op de proppen met het initiatief een tentoonstelling op te zetten rond Achiel Hennion, een voormalig Moens kunstenaar. Samen met mijn broer Erik zocht ze de weduwe Hennion op en met de hulp van diens schoonzoon verzamelden ze de nodige info. Daaruit volgde de eerste tentoonstelling en activiteit van de heemkring.”

“Buiten mijn moeders weten om liet die schoonzoon uitnodigingen drukken en doopte haar tot ‘voorzitter’ van de heemkundige kring, die op deze manier van start ging”, vervolgt Sabine. “Later volgden nog heel wat andere tentoonstellingen. Verder zette ze zich telkens weer in voor de succesvolle feestelijkheden die zich in de gemeente afspeelden. Aan de Dorpsfeesten heeft ze heel wat bijdrage geleverd. Daarnaast heeft ze ook altijd geijverd voor het behoud van de Moense kerktoren, de Sint-Pietersbrug en de omgeving ervan. Maar haar belangrijkste verwezenlijking is zonder twijfel het oprichten van een heemkundig museum.”

Sinds 1999 is het bestuur in handen van dochter Sabine en een jaar later -op 8 september 2000- verhuisde het museum naar een nieuwe, betere locatie, namelijk het oude klooster. “We beschikken over heel wat heemkundig en historisch materiaal dat we er tentoonstellen. Van Moenenaars kregen we bijvoorbeeld curiositeiten en materiaal ter beschikking”, vertelt ze. “Op de benedenverdieping vind je het onthaal en hebben we geregeld thematentoonstellingen die enkele maanden bezocht kunnen worden. Het eigenlijke museum bevindt zich op de bovenverdieping en is verdeeld in vier lokalen, waaronder een ingerichte woonkamer en een klaslokaal anno 1900. Verder is er ook een uitgebreide archiefruimte.”

Het heemkundig museum wordt tegenwoordig vooral uitgebaat door voorzitster Sabine, én met de hulp van secretaris Marcel Deconinck en vrijwilligers Frans Vercouter, Marcella Vanhoutte en Gerogette Hoogstoel. Wil je een bezoekje brengen? Het museum is steeds open op Erfgoeddag, Ommegangzondag, tijdens het weekend van de kermis en voor scholen en groepen vanaf tien personen op afspraak (056 64 58 97). Kom een kijkje nemen en ontdek de geschiedenis van Moen!Meer nieuws uit de streek


Heel wat West-Vlamingen kwamen voor op de …

Politiezone Mira streeft naar een digitale briefwisseling …