Laatste deel van Guldenspoorpad wordt fietssnelweg nabij Avelgemse stationsbuurt

Laatste deel van Guldenspoorpad wordt fietssnelweg nabij Avelgemse stationsbuurt


Het laatste deel van de herinrichting van het Guldenspoorpad in Avelgem is afgewerkt. Er werd op de Groene As een dubbelrichtingsfietspad met een breedte van 3 meter over een afstand van 2 kilometer gerealiseerd, tussen de Kouterlosstraat en het Stationsplein, en van de Doorniksesteenweg tot aan de fietsersbrug over de Schelde. Dit nieuwe traject was een ontbrekende schakel van de 61 kilometer lange F45-fietssnelweg. In samenwerking met de gemeente Avelgem onderging ook de voormalige stationsbuurt een metamorfose en werd het Guldenspoorpad ook daar doorgetrokken.

De fietsas sluit nu aan op de reeds gerealiseerde infrastructuurwerken aan het station van Avelgem en vormt een mooie toegangspoort voor wie van over de fietsersbrug over de Schelde West-Vlaanderen binnenrijdt. Er kwam bovendien een nieuwe aansluiting met die andere groene as, de Trimaarzate. Aan de nabijgelegen kruisingen maakte de Provincie werk van een verkeersplateau. Op die kruispunten genieten fietsers nu voorrang. Ook de voormalige goederenkoer is omgevormd tot een groene plek. Bij de herinrichting van de bedding in natuurgebied tussen de Rijtgracht en de Schelde heeft de Provincie West-Vlaanderen maximaal de natuurwaarden gerespecteerd.

De werken werden opgestart in juni 2019 en zijn nu, ruim een jaar later, helemaal afgerond. De kosten werden geraamd op 595.145 euro (inclusief btw) en zijn volledig ten laste van de Provincie West-Vlaanderen. De werken omvatten onder andere de nodige opbraak- en grondwerken, de aanleg van het fietspad in asfalt en het inzaaien van bermen en hooilanden in gras.

Het tracé van de oude spoorwegbedding is opgenomen in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, oftewel het netwerk van fietsroutes voor de dagelijkse verplaatsingen naar school of het werk. Het is niet alleen een veelgebruikte fietsverbinding voor scholieren en werknemers, ook bij recreatieve fietsers is die populair.

Daarnaast werkte de Provincie West-Vlaanderen goed samen met de gemeente Avelgem, vervoersmaatschappij De Lijn en Agentschap Wegen en Verkeer voor de herinrichting van de stationsomgeving. De Provincie zorgde voor de aanleg van het stuk Guldenspoorpad op de vernieuwde site van het station, goed voor een kost van 17.083 euro. Op de site zijn ook 14 appartementen en 12 sociale koopwoningen gerealiseerd en heeft Avelgem het volledige plein met parking aan de Yzerwegstraat heraangelegd.

De Lijn zorgde dan weer voor de heraanleg van het busstation, en Agentschap Wegen en Verkeer voor de heraanleg van de Doorniksesteenweg en de Stijn Streuvelslaan. Ook het verkeerscirculatieplan werd aangepakt ten voordele van de veiligheid van de zwakkere weggebruikers. Het volledige stationsproject kost 1.679.059 euro, waarvan bijna 1,3 miljoen ten laste is van de gemeente Avelgem, die als bouwheer optrad. Wij zijn alvast benieuwd naar het resultaat!Meer nieuws uit de streek


Een maand geleden kondigde No Limit Events …

Op 15 oktober openden Nico Debue en …