Nieuw e-loket burgerzaken

Nieuw e-loket burgerzaken


Vanaf heden is het digitaal loket burgerzaken nog eenvoudiger. Je kan nu 24 uur op 24, 7 dagen op 7 vanop elk toestel jouw burgerzaken digitaal afhandelen via deze link.

Bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis kan je steeds terecht voor verschillende attesten zoals bewijs van woonst, gezinssamenstelling, geboorteakte, uittreksel centraal strafregister … maar vanaf nu kan je dus heel wat van deze documenten online aanvragen en ontvangen. Ook aanvragen doorgeven, wordt heel wat gebruiksvriendelijker en meer toegankelijk.

Enkele muisklikken en … klaar!

Geen onnodige verplaatsingen meer naar het gemeentehuis, geen wachttijden meer aan het loket, in enkele muisklikken vind je de meeste documenten automatisch en printklaar in je mailbox.

Sommige zaken kunnen evenwel nog niet automatisch afgehandeld worden, zoals bijvoorbeeld een uittreksel uit het centraal strafregister of sommige akten van de burgerlijke stand van iemand anders dan jezelf.

In deze gevallen is een tussenkomst van de medewerkers van de dienst Burgerzaken wettelijk nog vereist. Ook hier wordt de behandelingstermijn zo kort mogelijk gehouden en ook dan ontvang je het document in je mailbox indien dit wettelijk toegelaten is.

Ook adreswijzigingen kunnen via het vernieuwde e-loket doorgevoerd worden. Hierdoor hoef je slechts 1 maal langs te komen op het gemeentehuis nadat de wijkagent de nodige vaststellingen deed en de dienst Burgerzaken je uitnodigt voor de adresaanpassingen op de identiteitskaart.Meer nieuws uit de streek


De lokale politie Vlaamse Ardennen kreeg melding …